Ar-Ge çalışmalarını her biri kendi alanında uzman mühendislerden oluşan kadrosu ile yürütmektedir. Öncelikle müşterilerimiz yenilikçi ürün ihtiyaçlarına çözüm getirecek ürünler geliştirmekle birlikte yüksek teknoloji gerektiren projelerimizi TÜBİTAK TEYDEB ve ARDEB programları kapsamında yürütmekteyiz.

Ar-Ge çalışmalarımızda yöneldiğimiz alanlar, küresel olarak da önde gelen araştırma merkezlerinin üzerinde çalıştığı konulardan Enerji, Biyoteknoloji, Sensör teknolojileri ve Nanoteknoloji üzerinedir. Bunlar gibi multidisipliner çalışma ortamı gerektirecek farklı sektörlerde yürüttüğümüz projeler ile birlikte teknik altyapımız buna göre şekillenmiştir. Bu altyapıya ilave olarak ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliği yapılarak sürdürülebilir büyüme ve know-how transferi sağlamaktayız.

Şirketimiz, yöneldiğimiz ar-ge alanlarında araştırma kabiliyetini sağlamak için elektrik, elektronik, haberleşme, endüstri, makina, astronomi, fizik, kimya ve genetik mühendislerinden oluşan bir ekibi bünyesinde bulundurmaktadır. Bu ekipten 2 kişi yüksek lisansını tamamlamış ve 5 kişi de doktora eğitimine devam etmekte veya tamamlamıştır.

Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi ve Teesside Üniversitesi gibi köklü ve mühendislik alanında oldukça başarılı üniversiteler ile işbirliği yapılmakta ve altyapıları kullanılmaktadır.

Üniversiteler ile işbirliğimiz kapsamında, ODTÜ-OSTİM Teknokentteki laboratuvarımıza ilave olarak, Bilkent Üniversitesi İleri Araştırma Laboratuvarı bünyesinde de iki adet laboratuvar alanı şirketimize ihtisas edilmiştir. Personellerimiz tam zamanlı olarak Üniversite’deki laboratuvarlarımızda çalışmaktadır.